http://www.peetri.paide.ee/uploads/doc/%C3%9CRITUSTE%20PLAAN%202016%20II.pdf

Ürituste plaan

ÜRITUSTE PLAAN 2016/2017 II POOLAASTAL

ÜRITUS

SIHTRÜHM

AEG

VASTUTAJA

LÄBIVIIMISEL KAASATUD

Kodutütarde rühmalaager

Peetri kodutütred

1.-3. jaanuar

Rühmavanem

Kodutütred

Ettevõtliku kooli koolitus

õpetajad

3. jaanuar

Direktor

Õpetajad

Ettevõtliku kooli Standardikoolitus

õpetajad

5.jaanuar

Direktor

Õpetajad

Kodutütarde ühislaager

Peetri ja Albu KT

7.-8.jaanuar

Rühmavanema abi

Kodutütred

Oskar Luts 130

2.-9.klass

9.jaanuar

II kooliastme eesti k ja kirjanduse õpetaja

 

Tuulelaste konkurss

Draamaring

13.-14.jaanuar

Huvijuht

Draamaring

IX klassi ekskursioon

9.klass

18.jaanuar

klassijuhataja

 

Supervisioon

Õpetajad

19.jaanuar

Direktor

Õpetajad

Kodutütarde 85-aastapäev

Kodutütred

19.jaanuar

Rühmavanem

Kodutütred ja sõbrad

Eelkutseõpe

7.-9.klass

27.01-17.02

9.kl juhataja

klassijuhatajad

Eesti keele olümpiaad

8.-9. klass

30. jaanuar

Eesti keele õoetaja

8.-9. Kl õpilased

Koori ühislaulmine Türil

Koor

31.jaanuar

Muusikaõpetaja

lauljad

Küünlapäev

2.-9.klass

2.veebruar

Huvijuht

Õpilasesindus

Koori eelproov

Laulukoor

9.veebruar

Muusikaõpetaja

Lauljad

Sõbranädal

2.-9. klass

13.-17.veebruar

Huvijuht

Õpilasesindus

Stiilinädal

2.-9. klass

13.-17. veebruar

Huvijuht

Õpilasesindus

Peetri Kooli Sõprade Nädal

2,-9.klass

13.-17. veebruar

Huvijuht

Õpetajad

Sõbrapäevaball

6.-9. klass

17.veebruar

Õpilasesindus

Huvijuht

EV aastapäeva pidulik aktus

2.-9. klass

22. veebruar

Huvijuht

Kodutütred

Öökool

2.-9. klass

22.-23.veebruar

Huvijuht

Õpetajad

Vastlapäev

2.-9. klass

veebruar

Kehalise kasvatuse õpetaja

ÕE

 

 

Huvijuht

 

Emakeelepäevad

2.-9. klass

13.-15. märts

Emakeele õpetajad

Huvijuht

Käsitöö- ja tööõpetuse olümpiaad

8.-9. klass

15. märts

Käsitööõpetaja

8.-9. Kl õpilased

Teaduskonverents

2.-9.  klass

16. märts

Huvijuht

Õpilasesindus, õpetajad

Teatripäev

2.-9. klass

17.märts

Huvijuht

Õpetajad

Supervisioon

Õpetajad

20.märts

Direktor

Õpetajad

Naljapäev

2.-9. klass

31.märts

Huvijuht,

ÕE

Südamenädal

1.-9. klass

Aprill

Kehalise kasvatuse õpetaja

Huvijuht

 

 

 

ÕE

Laulupeo eelproov

2.-9. klass

13.aprill

Koori juhendaja

Lauljad

Spordipäev

2.-9. klass

Aprill

Kehalise kasvatuse õpetaja

Huvijuht

Heategevusjooks Paides

5.-9. klass

Mai

Kehalise kasvatuse õpetaja

Direktor

9. klassi viimane koolikell

9. klass

Mai

Huvijuht

Direktor,

 

 

 

huvijuht,

Järvamaa tantsu-

Laululapsed

27. mai

Muusikaõpetaja

Direktor

ja laulupidu Paides

 

 

Koorijuht

 

Lõpuekskursioon

2.-9. klass

Mai

Huvijuht

Direktor

Lastekaitsepäev

2.-9.klass

1.juuni

Huvijuht

Õpilasesindus

Mõisakoolide teatrifestival

draamaring

juuni

Huvijuht

Draamaring

Õppekäik Hiiumaale

Õpilasesindus

juuni

Huvijuht

Õpilasesindus

Lõpupidu

9. klass

Juuni

7.-8. klass

huvijuht, direktor