Üritused

Aeg

Üritus

Ürituse läbiviimise eest vastutajad

1.09. 2016

Õppeaasta avaaktus lipuplatsil

Rainer Tõnnis, lasteaiaõpetajad, kooli õpetajad

12.-16. 09 2016

Sügisnäitus

Rühmaõpetajad, õpetaja abi,

lapsevanemad

23. 09. 2016

Mänguhommik „Sügise sünnipäev”

Rühmaõpetajad, õpetaja abid, kokk

29. 09 .2016

Mihlkipäeva matk loodusesse

Väike Peeter

Rühmaõpetajad, õpetaja abi

5.10.  2016

Õpetajate päev

Peetri Kooli pere

3.-7.10. 2016

Leivanädal lasteaias

õppekäik Põhjaka mõisa leivatuppa

Rühmaõpetajad, õpetaja abid, kokk

10. 10. 2016

Kareda Valla 25. sünnipäev

Muusikaõpetaja

Rühma „Suur Peeter” õpetajad

 

24.10. 2016

Õppekäik Peetri Raamatukokku

Rühm „Suur Peeter”

Rühma „Suur Peeter” õpetajad, õpetaja abi

2. 11.  2016

Päästeameti loeng „Tulest targem”

5-7 aastastele lastele

Koeru Päästekomando

Rühma „Suur Peeter” õpetajad

 

7.11. 2016

Isadepäevale pühendatud üritus lasteaias

Muusikaõpetaja

Rühmaõpetajad, õpetaja abid

9.11. 2016

Laske sisse mardisandid!

Suured Peetrid jooksevad marti

Rühma „Suur Peeter” õpetajad

14.11. 2016

Teatrietendus lastele Kareda Valla

majas „Muinasjutt kuldsest kalakesest”

Peetri Kooli huvijuht

Banaanikala Projektiteater

24.11. 2016

Kadripäeva mänguhommik rühmas „Väike Peeter”

Rühmaõpetajad

28.11. 2016

Jõuluootus- advendihommik rühmas „Väike Peeter”

Rühmaõpetajad, õp. abid

5.12. 2016.

Jõuluootus- advendihommik rühmas

„Väike Peeter”

Rühmaõpetajad, õp. abid

8. 12. 2016

Jõululaat lasteaias

Kogu lasteaia personal, lapsevanemad

12. 12. 2016

Jõuluootus-advendihommik

rühmas „Väike Peeter”

Rühmaõpetajad, õp. abid

21.12. 2016

Teatrikülastus „Võlur Oz”

Rühm „Suur Peeter”

Ugala teater

Peetri Kooli huvijuht, rühmaõpetajad

22. 12. 2016

Jõulupidu Kilplalas

Kilplaste perenaine,õpetajad, õpataja abid, muusikaõpetaja

23. 12. 2016

Peetri Kooli pidulik jõululõuna

Peetri Kooli pere

 

 

 

06.01. 2017

Jõuluaja lõpetamine- kuusepuu väljaviimine saalist

Rühmaõpetajad , õpetaja abid

12. 01.2017

Matk lasteaia lähiümbruses

„Väike Peeter”

Rühmaõpetajad

17. 01.2017

Talvine spordipäev

Liikumisõpetajad

26. 01. 2017

Algab Punase Tulekuke aasta

Loomateemaline Karneval

Rühmaõpetajad, õpetaja abid,

02. 02. 2017

Lastevanemate koosolek

Direktor, rühamaõpetajad, õpetaja abid

14. 02. 2017

Sõbrapäeva kohvik

Rühmaõpetajad, õpetaja abid

22. 02. 2017

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

Rühmaõpetajad, õpetaja abid,

muusikaõpetaja

28.02. 2017

Vastlapäev

Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

 

Kareda valla laste lauluvõistlus

Muusikaõpetaja, Kareda vald

13.-17. 03  2017

Emakeele nädala ettelugemise hommikud

Teeme tutvust Lottega

Rühmaõpetajad, õpetaja abid

20.03 2017

Tere kevad- matkapäev

Rühmaõpetajad, õpetaja abid

17-22. 04 2017

Südamenädal lasteaias

Rühmaõpetajad, õpetaja abid

10-13. 04 2017

Lihavõttenädal

„Värvid meie ümber”

Rühmaõpetajad, õpetaja abid

12.05. 2017

Emadepäeva tähistamine

Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid

25. 05. 2017

Lasteaia  lõpupidu

Muusikaõpetaja, rühamaõpetajad,

direktor, õpetaja abid

04.06.2017

Eesti lipu päev – kiriku lipuplatsil

Direktor, kooli huvijuht

18.08. 2017

Lasteaia sünnipäev

Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid