Puudumistõendi näidis

PUUDUMISTÕEND

 

Minu laps ________________________________________________________________________

Lapse eesnimi, perekonnanimi ja isikukood

Puudus koolist haiguse tõttu ______________________ kuni  ______________________

kuupäev                                             kuupäev

vabastatud kehalisest kasvatusest kuni ______________________

kuupäev

______________________________________________________________________________

lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, allkiri ja kuupäev

 

Lae alla puudumistõend näidis