Õppetegevused

Rühm Suur Peeter

esmaspäev

teisipäev

 

kolmapäev

neljapäev

reede

-mina ja

keskkond

-matemaatika

-muusika

-mäng ja individuaalne tegevus

 

-mina ja

keskkond

-keel ja kõne

-liikumine

-mäng ja individuaalne tegevus

-mina ja

keskkond

-matemaatika

-kunst

-mäng ja individuaalne

tegevus

-mina ja keskkond

-liikumine

-keel ja kõne

-mäng ja individuaalne

tegevus

-mina ja keskkond

-keel ja kõne

-kunst

-muusika

-mäng ja individuaalne tegevus