Õppetegevused

Rühm Väike Peeter

esmaspäev

teisipäev

 

kolmapäev

neljapäev

reede

-mina ja

keskkond

-keel ja kõne

-muusika

-mäng ja

individuaalne

tegevus

-mina ja keskkond

-kunst

-liikumine

-mäng ja

individuaalne

tegevus

 

-mina ja keskkond

-keel ja kõne

-kunst

-mäng ja

individuaalne

tegevus

 

- liikumine

-keel ja kõne

-muusika

-mäng ja

individuaalne

tegevus

- mina ja keskkond

- keel ja kõne

-matemaatika

- mäng ja individuaalne

tegevus