Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2016/2017 õa.

Üldharidus

1. Rainer Tõnnis - kool@peetrikool.ee – direktor

2. Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika, tööõpetus

3. Maaja Vilipõld – maaja.vilipold@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 3-4.kl klassijuhataja, inimeseõpetus, eripedagoog-logopeed

4. Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 2. kl klassijuhataja,ained:  vene keel 6-9.kl, õpiabi,  HEV koordinaator

6. Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia, 9. kl klassijuhataja

7. Lea Tammiste – lea.tammiste@peetrikool.ee –  ühiskonnaõpetus, eesti keel ja kirjandus 5.-6. kl, 6. kl klassijuhataja, raamatukoguhoidja

8. Eliise Kõva– matemaatika 5.-9.kl, informaatika 2-8.kl, 5. kl klassijuhataja

9. Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – inglise keel, 7-8. kl klassijuhataja

10. Liana Kullasepp – liana@koeru.edu.ee – muusikaõpetus 2-9. kl

11. Deivi Teppan -  kehaline kasvatus 2-9. kl

12. Tiina Põldoja – tiina@koeru.edu.ee eesti keel ja kirjandus 7-9. kl

13. Margit Kull – margit@koeru.edu.ee kunstiõpetus 5-9. kl

14. Hedi Jürgen -  hedi.jyrgen@gmail.com käsitöö- ja kodundus 4-9. kl

15. Kaidi-Ly Välb - kaidily.valb@mail.ee huvijuht, sotsiaalpedagoog

Alusharidus

 

1. Kristina Ivask – kristina.ivask@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

3. Kady Aas - kady.aas@peetrikool.ee - rühma Suur Peeter õpetaja

4. Ave Kaur - rühma Väike Peeter õpetaja

5. Maris Maasi – maris.maasi@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja abi

6. Tiiu Krümann – tiiu.krumann@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja abi

Teenindav personal

1. Silvi Trey – silvi.trey@peetrikool.ee – koristaja

2. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk (lapsehoolduspuhkusel)

3. Siiri Talviste - kokk

4. Kerly Uusmaa - abikokk