Kodukord

Peetri Kooli Lasteaia kodukord

 • Peetri Kooli Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest
 • Eesti Vabariigi ning kohaliku omavalitsuse kehtestatud õigusaktidest.
 • Peetri Kooli lasteaeda võetakse lapsi alates 18 kuu vanuselt direktorile kirjutatud avalduse alusel .
 • Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.00.
 • Lapsevanem toob lapse hommikul lasteaeda hiljemalt 5 min. enne hommikusöögi algust. (hommikusöök 8.30) Kui laps ei söö hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda kella 8.50-ks. Õppetegevus algab kell 9.00
 • Lapsele palume järele tulla hiljemalt kell 17.45, et jõuda laps riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda.
 • Lapse puudumisel palun teata kella 8.30-ks rühmaõpetajale või lasteaia lauatelefonil 3864393, vastasel korral loetakse laps päevatoidu saajate hulka.
 • Peale lapse pikemaajalist puudumist palun teavita lasteaeda lapse tulekust eelneval päeval.
 • Lasteaia kohatasu on 8.50 eur/kuu ning toiduraha 1eur/päev.
 • Kui last ei jäeta terveks päevaks lasteaeda teavitab vanem õpetajat hommikul ja viib lapse ära enne lõunauinakut.
 • Lapsevanemal ei ole lubatud jätta last lasteaia ruumidesse või territooriumile ja sealt ära viia  rühmaõpetajaga kohtumata.
 • Lapse toob lasteaeda ja viib ära lapsevanem, erandjuhul õde, vend või kolmas isik, kes on määratud vanema kirjaliku avalduse alusel. Joobetunnustega isikule/lapsevanemale last üle ei anta, vaid pöördutakse valla sotsiaaltöötaja või konstaabli poole.
 • Lapsevanem kohtub õpetajaga vähemalt kaks korda nädalas, jagab infot lapse kohta, teeb koostööd õpetajaga, ning arvestab tema nõuannetega.
 • Õpetajal on õigus hommikul mitte vastu võtta haigusnähtudega last (nohu, köha, nahalööve, silmapõletik jmt.) Nakkushaigusest palume teavitada koheselt lasteaeda .
 • Lasteaias lastele ravimeid ei anta. Päeva jooksul haigestunud lapsest ning õnnetusjuhtumist lapsega teavitatakse koheselt vanemat.
 • Lasteaeda tuleb puhas, korrastatud välimuse  ja tervete riietega (ka jope lukud) laps.
 • Soovituslikult märgistada lapse riided ja jalanõud. Vajadusel kaasa tagavara riided(pesu, sokid jm.).
 • Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus ,mille määrdumise korral ei tule probleeme.
 • Palun jälgige ,et lapsel oleks kapis  kamm, pabertaskurätikud ja eraldi riidest kotikeses võimlemisriided.
 • Lapse turvalisuse ja ohutuse tagamiseks on keelatud pikad sallid, pikad nöörid, ehted ja kilekotid laste riiete hoidmiseks.
 • Kell 10.30-11.45 osalevad kõik lapsed õuetegevustes ning majas toimub tubade koristus ja tuulutamine
 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasas nätsu, maiustusi, ohtlikke (teravaid, purunevaid) esemeid.
 • Sünnipäeva tähistamise soovist  lepib kokku vanem eelnevalt õpetajaga.
 • Lapsel võib kaasas olla üks isiklik mänguasi, mis ei tohiks olla kergesti purunev ega hinnaline. Kaasavõetud mänguasja, kelgu, jalgratta vm kadumise või purunemise  eest lasteaed ei vastuta!